Selecteer een pagina

Media

Dossieronderzoek symptomen

Engelstalig artikel, Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities.

In dossiers van mensen met (Z)EV(M)B werd gekeken welke symptomen worden beschreven en op welk moment. Zo kon bepaald worden wat vroege signalen van dementie zijn bij mensen met (Z)EV(M)B.

Lees het artikel over het dossieronderzoek!

 

Relevante items uit VB-dementielijsten

Engelstalig artikel, Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. 

De thans gebruikte dementielijsten voor mensen met VB zijn grotendeels ongeschikt voor (Z)EV(M)B. Om relevante items hieruit te identificeren en de onbruikbaarheid van andere items vast te stellen zijn een aantal lijsten afgenomen met informanten van personen met (Z)EV(M)B.

Lees het dementielijsten artikel!

 

Enquête & Interviews

Engelstalig artikel, Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. 

Praktijkkennis- en ervaringen ten aanzien van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B kunnen waardevolle inzichten opleveren. Daarom zijn enquêtes gehouden en interviews afgenomen onder zorgmedewerkers en familieleden. De focus hierbij lag op het identificeren van observeerbare dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B.

Lees het enquête & interview artikel

 

Literatuuronderzoek

Engelstalig artikel, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities

In dit literatuuronderzoek is systematisch gezocht naar studies die dementiesymptomen beschrijven bij mensen met (Z)EV(M)B. De relevante symptomatische veranderingen werden uit deze studies gehaald en beschreven in een artikel.

Lees het literatuur artikel

 

Focusgroepen

Engelstalig artikel, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities

Tijdens de landelijke startbijeenkomst zijn vier focusgroepen gehouden om praktijkervaringen van zorgmedewerkers en familieleden van mensen met (Z)EV(M)B en dementie in kaart te brengen.

Binnen de vier focusgroepen bespraken zorgmedewerkers en familieleden de volgende vragen:

  • Onderzoeksvraag 1: Waarom is het belangrijk om te weten of iemand met (Z)EV(M)B dementie heeft?
  • Onderzoeksvraag 2: Welke signalen herkent u in uw dagelijkse praktijk?
  • Onderzoeksvraag 3: Welke scholings- en informatiebehoefte heeft uw? Wat mist u nu?

Lees het focusgroep artikel

 

Nederlandstalig focusgroep & literatuurartikel

Nederlandstalig artikel, Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

Het Engelstalige literatuur artikel is samen met het Engelstalige focusgroep artikel vertaald en samengevoegd tot één Nederlands artikel.

Lees hier de samenvatting.

Lees hier via de website van NTZ het artikel

 

Praktijkwetenschappelijk onderzoek in de Friese gehandicaptenzorg

Nederlandstalig artikel, Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen

Naar aanleiding van het IASSIDD Europe congress: value diversity is de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)
van Zorggroep Alliade ook uitgenodigd door NTZ om een artikel te schrijven over diverse onderzoeksprojecten in Friesland. Het project over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B komt hierin ook aan bod. 

Lees hier via de website van NTZ het artikel

 

Voor u gelezen, gekeken en gesproken in de media: Het herkennen van dementie bij mensen met ernstige verstandelijke beperkingen

Nederlandstalig artikel, Down + UP 136

Soms verzuchten wij dat onderzoekers in Nederland weinig interesse hebben voor Downsyndroom. Maar dat is zeker niet het geval bij Alain Dekker en zijn collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG en Zorggroep Alliade. Zij doen veel – en voor de praktijk zinvol – onderzoek naar dementie bij mensen met Downsyndroom. In Down+Up worden hun meest recente studies besproken.