Selecteer een pagina

Stap 3: Dossieronderzoek

Tijdens een dossieronderzoek wordt er systematisch in cliëntendossiers gezocht naar medische, gedragskundige en motorische signalen van veroudering/dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

De onderzoeksvraag:

Wat zijn signalen van veroudering en/of dementie bij mensen met (Z)EV(M)B?

De uitvoering:

Relevante data zal worden verzameld aan de hand van een codeerschema. Het codeerschema is samengesteld op basis van:

  • literatuur over differentiaal diagnostiek van dementie bij mensen met downsyndroom en een lichte/matige verstandelijke beperking en dementie bij mensen zonder een verstandelijke beperking
  • aangevuld met aspecten uit de focusgroepen (stap 1) en het literatuuronderzoek (stap 2)
  • aangevuld met relevante aspecten vanuit een pilotstudie (vooronderzoek) van dossiers voorafgaand aan het grotere dossieronderzoek

De stand van zaken:

Inmiddels zijn er 152 toestemmingen om gegevens te verzamelen uit dossiers van mensen met (Z)EV(M)B. De dataverzameling is in volle gang, 60 dossiers zijn al doorgenomen en de overige 92 volgen de komende tijd.