Selecteer een pagina

Stap 3: Dossieronderzoek

Tijdens een dossieronderzoek wordt er systematisch in cliëntendossiers gezocht naar medische, gedragskundige en motorische signalen van veroudering/dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

De onderzoeksvraag:

Wat zijn signalen van veroudering en/of dementie bij mensen met (Z)EV(M)B?

De uitvoering:

Relevante data zal worden verzameld aan de hand van een codeerschema. Het codeerschema is samengesteld op basis van:

  • literatuur over differentiaal diagnostiek van dementie bij mensen met downsyndroom en een lichte/matige verstandelijke beperking en dementie bij mensen zonder een verstandelijke beperking
  • aangevuld met aspecten uit de focusgroepen (stap 1) en het literatuuronderzoek (stap 2)
  • aangevuld met relevante aspecten vanuit een pilotstudie (vooronderzoek) van dossiers voorafgaand aan het grotere dossieronderzoek

De stand van zaken:

Inmiddels is de dataverzameling afgerond en zijn er gegevens verzameld uit 141 dossiers van mensen met (Z)EV(M)B. De komende tijd zullen de gegevens geanalyseerd en uitgewerkt worden in een artikel.