Selecteer een pagina

Stap 3: Dossieronderzoek

Door middel van dossieronderzoek is het beloop van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B onderzocht door te bepalen hoe vaak symptomen voorkomen en op welk moment symptomen ontstaan.

De onderzoeksvragen:

  • Hoe vaak komen symptomen voor bij mensen met (Z)EV(M)B en (vermoedens van) dementie in vergelijking tot mensen zonder dementie?
  • Wat zijn eerste signalen van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B?

De uitvoering:

Van juni 2021 tot en met september 2022 zijn er gegevens verzameld uit dossiers van 141 personen met (Z)EV(M)B. Van deze 141 personen hadden er 103 geen dementie, 19 twijfelachtige dementie (d.w.z. dat er vermoedens van dementie zijn, maar nog geen klinische diagnose is gesteld) en 19 een klinische diagnose dementie. In ieder dossier is gekeken of er symptomen die we in andere onderzoeksgroepen gevonden hebben beschreven stonden. Het gaat om 14 cognitieve symptomen, 6 ADL symptomen, 11 gedragsmatige symptomen, 10 motorische symptomen en 3 bijkomende gezondheidsproblemen. Als een symptoom in het dossier beschreven stond hebben we ook gekeken naar het tijdstip van rapporteren. Hierdoor konden we bepalen wat vroege signalen van dementie zijn bij mensen met (Z)EV(M)B.

De belangrijkste resultaten

De meeste symptomen stonden vaker gerapporteerd in dossiers van mensen met twijfelachtige dementie en het vaakst bij mensen met de diagnose dementie. Met uitzondering van bijkomende gezondheidsproblemen was het totaal aantal symptomen in ieder domein (cognitieve, ADL, gedrags- en motorische domein) hoger voor mensen met twijfelachtige dementie of diagnose dementie in vergelijking met mensen zonder dementie. Eerste veelvoorkomende vroege signalen van dementie bleken geheugenverlies, achteruitgang in loopvaardigheden, toename in angstig gedrag, apathisch gedrag en prikkelbaar gedrag te zijn.

De stand van zaken:

De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een artikel dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities.

Nieuwsgierig? Klik hier en lees het artikel.