Selecteer een pagina

Wat is het (Z)EV(M)B-dementieproject?

Door het toenemende aantal ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking wordt dementie een steeds belangrijkere uitdaging in de gehandicaptenzorg. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, des te ingewikkelder achteruitgang in functioneren en dementie zijn vast te stellen.

Dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen (Z)EV(M)B
Voor mensen met (Z)EV(M)B zijn er nauwelijks handvatten voor signalering en diagnostiek van dementie. Veel instrumenten zijn niet toepasbaar en er is praktisch geen onderzoek verricht. Wanneer dementie niet (tijdig) wordt (h)erkend, bestaat het risico dat mensen niet de juiste ondersteuning krijgen en de dagelijkse zorg (te) laat wordt aangepast aan de specifieke wensen en behoeftes. En dat terwijl zij volledig afhankelijk zijn van ondersteuning en verzorging door de omgeving. Dit raakt aan het welzijn en de kwaliteit van leven.

Praktijkvragen
In de praktijk is er een grote behoefte aan kennis over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Dit project richt zich op twee vragen:

1. Hoe uit dementie zich bij mensen met (Z)EV(M)B?
Om hierop een antwoord te vinden worden relevante symptomen (veranderingen) in kaart gebracht aan de hand van literatuur- en dossieronderzoek, focusgroepen, enquêtes en interviews met praktijkexperts. Hieruit wordt een eerste versie van een lijst met symptomen van dementie bij (Z)EV(M)B ontwikkeld.

2. Welke scholings-en informatiebehoefte is er bij zorgprofessionals en familieleden?
Dit vormt het startpunt voor de ontwikkeling van een online leerplatform.

Opbrengsten

  • Vorming multidisciplinair samenwerkingsverband over dementie bij (Z)EV(M)B
  • Ophalen van kennis en ervaringen van familieleden/zorgprofessionals
  • Bundelen van nieuwe kennis uit literatuur- en dossieronderzoek, focusgroepen, enquêtes en interviews