Theorie

Dementie vaststellen bij mensen met (Z)EV(M)B is complex. Je kunt je afvragen of het stellen van de diagnose voor deze doelgroep eigenlijk wel belangrijk is. Vaak hebben deze mensen al ernstige gezondheids-, motorische en/of gehoor- en visusproblemen. Toch is het belangrijk dat achteruitgang door dementie herkend wordt en dat een diagnose gesteld wordt.  Als familieleden, begeleiders en behandelaren weten dat iemand met (Z)EV(M)B dementie heeft, begrijpen ze beter waarom hij/zij achteruitgaat en kunnen ze geïnformeerde keuzes maken.

Begrip 

Door de diagnose dementie is bij iemand met (Z)EV(M)B bepaald (probleem)gedrag makkelijker te verklaren.

Geïnformeerde keuzes maken

Hoe eerder achteruitgang wordt gezien en dementie wordt vastgesteld, hoe eerder ingespeeld kan worden op veranderingen die de persoon met (Z)EV(M)B laat zien. Weten dat iemand met (Z)EV(M)B dementie heeft, helpt bijvoorbeeld bij de keuze voor passende begeleiding.

Naast keuzes in begeleiding, kunnen ook keuzes over (medische) behandelingen beter gemaakt worden. Zo kan bijvoorbeeld het behandelplan of medicatiegebruik aangepast worden.

Verder maakt de diagnose dementie het mogelijk om te anticiperen op wat er in de toekomst gaat komen. Er kunnen gerichtere keuzes gemaakt worden over vervolgonderzoek, palliatieve zorg en het levenseinde.

Tot slot kan het tijdig (h)erkennen van dementie bijdragen aan mogelijkheden om meer personeel in te zetten. Ook kan beter overwogen worden of de dagbesteding en/of de woonsituatie nog wel passend is.