Kennismodules

Klik op een van de onderstaande onderwerpen om een kennismodule te starten.

Signalering & diagnostiek

Deze kennismodule gaat over het signaleren en diagnosticeren van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

 

Dementie & downsyndroom

Deze kennismodule gaat over dementie door de ziekte van Alzheimer bij mensen met downsyndroom.

Belang van nulmeting

Deze kennismodule gaat over waarom het belangrijk is om een nulmeting te doen.

Belang van het herkennen van dementie bij (Z)EV(M)B

Deze kennismodule gaat over waarom het belangrijk is om te weten of er bij iemand met (Z)EV(M)B sprake is van dementie.

Dementie bij (Z)EV(M)B: cognitieve veranderingen

Deze kennismodule gaat over het herkennen van cognitieve dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B.

Dementie bij (Z)EV(M)B: ADL veranderingen

Deze kennismodule gaat over het herkennen van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B.

Dementie bij (Z)EV(M)B: gedragsveranderingen

Deze kennismodule gaat over het herkennen van motorische dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B.

Dementie bij (Z)EV(M)B: motorische veranderingen

Deze kennismodule gaat over het herkennen van veranderingen in motoriek bij mensen met  (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen en dementie.