Selecteer een pagina

Media

IASSIDD

Symposium, 6e IASSIDD Europe congress: value diversity

De resultaten van de focusgroepen, het literatuuronderzoek, enquête en interviews zijn gepresenteerd in een apart symposium tijdens het IASSIDD congres. Abstracts van de drie symposiumpresentaties zijn gepubliceerd in het Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities.

Lees de abstracts

 

Pronkjewailtjes uut Noorden

Workshops, Pronkjewailtjes uut Noorden: van Gronings onderzoek naar de dagelijkse praktijk van mensen met een verstandelijke beperking

  1. (H)erkennen van dementie: wat is het belang?
  2. Herken je dementie bij mensen met (zeer) ernstige VB?

 

 

Zoek het uit-festival dementie

Presentatie en Workshop, Vilans Zoek het uit-festival dementie

  1. Praktijkvragen over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen
  2. Praktijkvragen over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B: observeerbare symptomen

 

 

Perspectieven op samenwerken

Workshop, academische werkplaats EMB 

Wie ziet er dat ik dingen vergeet? Over dementie!

 

Minor versterken van healthy ageing bij mensen met een verstandelijke beperking

Gastles, Hanzehogeschool Groningen minor versterken van healthy ageing bij mensen met een verstandelijke beperking

Dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen

 

Regiegroep oudere cliënten

Lezingen, Netwerk Gedragskundigen Ouderen bijeenkomst

  1. Videoanalyse en ZEVMB-dementie project
  2. Dementie bij (Z)EV(M)B

 

 

Noordelijke AVG regioavond

Lezing, Noordelijke AVG regioavond

Dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen

 

 

Kringbijeenkomst logopedisten

Lezing, Kringbijeenkomst logopedisten

Dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen

 

 

Regiegroep oudere cliënten

Presentatie, Regiegroep oudere cliënten ‘s Heeren Loo

Praktijkvragen rondom het welzijn van en de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers