Selecteer een pagina

Stap 5: Relevante items uit VB-dementielijsten

De thans gebruikte dementielijsten voor mensen met VB zijn grotendeels ongeschikt voor (Z)EV(M)B. Om relevante items hieruit te identificeren en de onbruikbaarheid van andere items vast te stellen zal een aantal lijsten worden afgenomen met informanten van personen met (Z)EV(M)B.

De onderzoeksvraag:

Welke items uit dementielijsten voor VB zijn relevant voor personen met (Z)EV(M)B?

De uitvoering:

Familieleden en begeleiders van personen met (Z)EV(M)B, tussen de 30-45 jaar zonder dementie worden uitgenodigd deel te nemen aan een interview waarin de items van vier veelgebruikte dementievragenlijsten worden doorgenomen:

  • Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap (DSVH)
  • Gedrags- (Behaviour) en Psychologische Symptomen van Dementie bij DownSyndroom (BPSD-DS)
  • Dementievragenlijst voor verstandelijk gehandicapten (DVZ)
  • Sociale redzaamheidsschaal (SRZ)

De interviews worden afgenomen door een gedragskundige of psychologisch medewerker. Een onderzoeker is als ‘vlieg op de muur’ aanwezig om antwoorden en opmerkingen te noteren.

De stand van zaken:

De interviews hebben plaatsgevonden. De ingevulde lijsten zullen de komende tijd geanalyseerd worden.