Selecteer een pagina

Stap 5: Relevante items uit VB-dementielijsten

De thans gebruikte dementielijsten voor mensen met VB zijn grotendeels ongeschikt voor (Z)EV(M)B. Om relevante items hieruit te identificeren en de onbruikbaarheid van andere items vast te stellen zal een aantal lijsten worden afgenomen met informanten van personen met (Z)EV(M)B.

De onderzoeksvraag:

Welke items uit dementielijsten voor VB zijn relevant voor personen met (Z)EV(M)B?

De uitvoering:

Familieleden en begeleiders van personen met (Z)EV(M)B, tussen de 25-50 jaar zonder dementie worden uitgenodigd deel te nemen aan een interview waarin de items van vier veelgebruikte dementievragenlijsten worden doorgenomen:

  • Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap (DSVH)
  • Gedrags- (Behaviour) en Psychologische Symptomen van Dementie bij DownSyndroom (BPSD-DS)
  • Dementievragenlijst voor verstandelijk gehandicapten (DVZ)
  • Sociale redzaamheidsschaal (SRZ)

De interviews worden afgenomen door een gedragskundige of psychologisch medewerker. Een onderzoeker is als ‘vlieg op de muur’ aanwezig om antwoorden en opmerkingen te noteren.

De belangrijkste resultaten 

Van de in totaal 193 items, zijn er 101 items gevonden die van toepassing zijn voor mensen met (Z)EV(M)B. De meeste toepasbare items zijn gevonden voor gedragsmatige en psychologische veranderingen (60 items). Ook werden er toepasbare items gevonden met betrekking tot cognitieve veranderingen (25 items), motorische veranderingen (6 items), veranderingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) (5 items) en medische comorbiditeiten zoals epilepsie en gewichtsveranderingen (5 items). Aanvullende analyses laten zien dat 17 items over verbale communicatie alleen van toepassing zijn voor personen met verbale communicatie vaardigheden en dat 5 items over grove motorische vaardigheden alleen van toepassing zijn voor personen die zelfstandig kunnen lopen.

De stand van zaken:

De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een artikel dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities.

Nieuwsgierig? Klik hier en lees het artikel!