Selecteer een pagina

Stap 5: Relevante items uit VB-dementielijsten

De thans gebruikte dementielijsten voor mensen met VB zijn grotendeels ongeschikt voor (Z)EV(M)B. Om relevante items hieruit te identificeren en de onbruikbaarheid van andere items vast te stellen zal een aantal lijsten worden afgenomen met informanten van 40 personen met (Z)EV(M)B.

De onderzoeksvraag:

Welke items uit dementielijsten voor VB zijn relevant voor personen met (Z)EV(M)B?

De uitvoering:

Naasten en begeleiders van personen met (Z)EV(M)B, tussen de 30-45 jaar zonder dementie worden uitgenodigd deel te nemen aan een interview waarin de items van vier veelgebruikte dementievragenlijsten worden doorgenomen:

  • Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap (DSVH)
  • Gedrags- (Behaviour) en Psychologische Symptomen van Dementie bij DownSyndroom (BPSD-DS)
  • Dementievragenlijst voor verstandelijk gehandicapten (DVZ)
  • Sociale redzaamheidsschaal (SRZ)

De interviews worden afgenomen door een gedragskundige of psychologisch medewerker. Een onderzoeker is als ‘vlieg op de muur’ aanwezig om antwoorden en opmerkingen te noteren.

De stand van zaken:

Op dit moment zijn er 32 toestemmingen. Inmiddels hebben 13 interviews plaatsgevonden. De komende tijd volgen er meer.