Selecteer een pagina

Stap 6: Eerste toetsing nieuwe lijst

In eerdere stappen zijn er relevante dementiesymptomen in kaart gebracht aan de hand van literatuur- en dossieronderzoek, focusgroepen, enquêtes en interviews met praktijkexperts. Hieruit is samen met de resultaten van het dementielijsten onderzoek een nieuw diagnostisch hulpmiddel dementie bij (Z)EV(M)B ontwikkeld. Door middel van een toetsing wordt er in kaart gebracht welke van de symptomen door begeleiders en naasten worden gezien en welke op een andere manier gesignaleerd moeten worden.

De onderzoeksvraag:

Welke veranderingen bij mensen met (Z)EV(M)B en dementie vallen begeleiders en familieleden daadwerkelijk op?

De uitvoering:

Het nieuw ontwikkelde diagnostisch hulpmiddel wordt afgenomen met twee informanten (een begeleider en een naaste) van mensen met (Z)EV(M)B zowel met als zonder (vermoedens van) dementie. De resultaten geven een indicatie voor de relevantie en bruikbaarheid van de lijst in de praktijk.

De stand van zaken:

Inmiddels hebben 36 interviews met begeleiders en familieleden van personen met (Z)EV(M)B plaatsgevonden. De resultaten worden momenteel geanalyseerd en uitgewerkt in een Nederlandstalig artikel.