Selecteer een pagina

Stap 7: Eerste toetsing nieuwe lijst

Op basis van eerdere stappen zal er een lijst opgesteld worden met dementiesymptomen die relevant zijn voor mensen met (Z)EV(M)B. Door middel van een toetsing wordt er in kaart gebracht welke van de symptomen door begeleiders en naasten worden gezien en welke op een andere manier gesignaleerd moeten worden.

De onderzoeksvraag:

Welke veranderingen bij mensen met (Z)EV(M)B en dementie vallen begeleiders en familieleden daadwerkelijk op?

De uitvoering:

De nieuwe lijst wordt afgenomen met twee informanten (een begeleider en een naaste) van mensen met (Z)EV(M)B zowel met als zonder (vermoedens van) dementie. De resultaten geven een indicatie voor de relevantie en bruikbaarheid van de lijst in de praktijk.

De stand van zaken:

De toetsing zal starten zodra de eerdere stappen zijn afgerond en de nieuwe dementielijst voor mensen met (Z)EV(M)B is opgesteld.