Selecteer een pagina

Stap 2: Literatuuronderzoek

In dit literatuuronderzoek is systematisch gezocht naar studies die dementiesymptomen beschrijven bij mensen met (Z)EV(M)B. De relevante symptomatische veranderingen werden uit deze studies gehaald en beschreven in een artikel.

De onderzoeksvraag:

Welke observeerbare dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B staan beschreven in de literatuur?

De uitvoering:

Om systematisch naar relevante studies te kunnen zoeken, ontwikkelden de onderzoekers een zoekstrategie met zoektermen voor (Z)EV(M)B en dementie. Ze pasten deze zoekstrategie toe in drie databases, wat 625 artikelen opleverde. Daarna volgde een screeningprocedure om vast te stellen welke artikelen dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B beschreven.

De belangrijkste resultaten:

Uit de literatuur blijkt dat een beperkt aantal van 11 studies (gedeeltelijk) dementiesymptomen bij (Z)EV(M)B beschrijven. Deze studies rapporteerde voornamelijk gedragsmatige en psychologische veranderingen zoals apathie, agressie, en prikkelbaarheid. In mindere mate werden dementiesymptomen zoals geheugenverlies en achteruitgang in taalvaardigheden beschreven.

De stand van zaken:

De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een artikel dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Apllied Research in Intellectual Disabilities.

Nieuwsgierig? Klik hier en lees het artikel!

Het Engelstalige literatuur artikel is samen met het Engelstalige focusgroep artikel vertaald en samengevoegd tot één Nederlands artikel, dat in NTZ is verschenen. Klik hier en lees het artikel!