Selecteer een pagina

Stap 1: Focusgroepen

Op 20 mei 2019  tijdens de landelijke startbijeenkomst zijn vier focusgroepen gehouden om praktijkervaringen van zorgmedewerkers en familieleden van mensen met (Z)EV(M)B en dementie in kaart te brengen. Focusgroepen zijn groepsinterviews die niet bedoeld zijn om een probleem direct op te lossen, maar om praktijkervaringen, -attituden en -behoeften ten aanzien van een probleem op te halen. Interactie tussen de deelnemers staat centraal.

De onderzoeksvragen:

Binnen de vier verschillende focusgroepen bespreken zorgmedewerkers en familieleden de volgende vragen:

  • Onderzoeksvraag 1: Waarom is het belangrijk om te weten of iemand met (Z)EV(M)B dementie heeft?
  • Onderzoeksvraag 2: Welke signalen herkent u in uw dagelijkse praktijk?
  • Onderzoeksvraag 3: Welke scholings- en informatiebehoefte heeft uw? Wat mist u nu?

De uitvoering:

Zorgmedewerkers die ervaring hebben met mensen van 40 jaar en ouder met (Z)EV(M)B, al dan niet met een bijkomende beperking (bijv. visueel of motorisch) werden uitgenodigd. Ook familieleden van deze doelgroep werden uitgenodigd.

De deelnemers gaven onder begeleiding van een moderator in een open gesprek antwoord op de drie onderzoeksvragen. De gesprekken werden doormiddel van een audiorecorder opgenomen en na afloop werden de audiobestanden woordelijk getranscribeerd. De transcripten werden vervolgens geanalyseerd middels een thematische analyse.

De belangrijkste resultaten:

Onderzoeksvraag 1:

De deelnemers vinden het belangrijk om te weten dat iemand met (Z)EV(M)B dementie heeft om geïnformeerde keuzes te kunnen maken over onder andere de behandeling, begeleiding en praktische zaken zoals een verhuizing.

Onderzoeksvraag 2: 

De deelnemers herkennen vooral cognitieve, gedragsmatige, psychologische, motorische en medische symptomen van dementie tijdens alledaagse activiteiten en verzorgingsmomenten.

Onderzoeksvraag 3:

De deelnemers hebben behoefte aan praktijkgerichte en interactieve scholing over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

De stand van zaken:

De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een artikel dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Apllied Research in Intellectual Disabilities.

Nieuwsgierig? Klik hier en lees het artikel!

Het Engelstalige focusgroep artikel is samen met het Engelstalige literatuur artikel vertaald en samengevoegd tot één Nederlands artikel, dat in NTZ is verschenen. Klik hier en lees het artikel!