Selecteer een pagina

Stap 4: Enquêtes en Interviews

Praktijkkennis en -ervaringen ten aanzien van dementie bij (Z)EV(M)B worden opgehaald via enquêtes en interviews met artsen, gedragskundigen, paramedici, begeleiders en naasten. De focus ligt hierbij op het identificeren van symptomatische veranderingen over de tijd.

De onderzoeksvraag:

Welke dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B worden er in de dagelijkse praktijk geobserveerd?

De uitvoering:

  • Enquêtes: In augustus 2020 werden zorgmedewerkers die ervaring hebben met (Z)EV(M)B en dementie en naasten van personen met (Z)EV(M)B en dementie. uitgenodigd om mee te doen aan een enquête. Deze konden ze tot begin november invullen. In de enquêtes werd specifiek gevraagd of zij sinds (het vermoeden van) dementie een verandering zien op het gebied van cognitie, gedrag, bewegingsvaardigheden en aanvullende aandoeningen zoals epilepsie. De enquêtes zijn ingevuld door 90 zorgmedewerkers en 16 naasten.
  • Interviews: artsen, gedragskundigen, paramedici en begeleiders met veel ervaring op het gebied van (Z)EV(M)B en dementie zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een interview over dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B. Uiteindelijk zijn 16 zorgmedewerkers geïnterviewd.

De stand van zaken:

De resultaten van zowel de enquêtes als de interviews worden uitgewerkt in een artikel.