Selecteer een pagina

Stap 6: Delphipanel

Een Delphipanel bestaat uit een groep experts, in dit geval experts uit de dementie-, ouderen- en gehandicaptenzorg, die wordt gevraagd hun mening te geven ten aanzien van de lijst met symptomen die op basis van eerdere stappen (focusgroepen, literatuuronderzoek, dossieronderzoek, enquêtes, interviews en de screening van VB-dementielijsten) zal worden samengesteld.

De onderzoeksvraag:

Welke items/symptomen vinden experts uit de dementie-, ouderen- en gehandicaptenzorg relevant voor de ontwikkeling van een nieuwe lijst met signalen/symptomen van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B?

De uitvoering:

Op basis van eerdere stappen gaan de onderzoekers een lijst samenstellen met dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B. Het multidisciplinaire Delphipanel (met deskundigen uit de dementie-, ouderen- en gehandicaptenzorg) gaat de lijst evalueren, brengt in kaart wat er nog mist en breidt de lijst zo nodig uit. De symptomenlijst wordt in meerdere rondes verder verfijnd en geoptimaliseerd totdat de panelleden consensus hebben bereikt.

De stand van zaken:

Het Delphipanel gaat van start zodra de eerdere stappen (focusgroepen, literatuuronderzoek, dossieronderzoek, enquêtes, interviews en de screening van VB-dementielijsten) zijn afgerond en de onderzoekers een lijst hebben opgesteld met (mogelijk) relevante dementiesymptomen voor mensen met (Z)EV(M)B.