Selecteer een pagina

Stap 3: Ontwikkeling scholingsproduct

Aanleiding:

Vanuit de gehandicaptenzorg is er grote behoefte aan informatie en scholing over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B. Deze scholings- en informatiebehoefte vormt het startpunt voor de ontwikkeling van een scholingsproduct om zorgprofessionals en familieleden op een interactieve wijze van informatie te voorzien. Dit product wordt ontwikkeld op basis van bevindingen uit eerdere projectstappen.

Belangrijk hierbij te benoemen is dat de scholing voor iedereen gratis toegankelijk zal zijn via onze website.

Ontwerp eisen en wensen:

Om het scholingsproduct te kunnen ontwikkelen is er een lijst met ontwerp eisen en wensen opgesteld. Hieronder staan de belangrijkste eisen en wensen:

  • Het product moet vrij toegankelijk zijn via onze website.
  • Het product dient te bestaan uit verschillende kennismodules.
  • In iedere kennismodule komt er een specifiek onderwerp ten aanzien van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking aan bod.
  • Iedere kennismodule zal bestaan uit theorie, een quiz om je kennis te testen en een praktijkvoorbeeld (casus).
  • De informatie weergegeven binnen een kennismodule zal visueel ondersteund worden doormiddel van afbeeldingen en/of video’s.

De stand van zaken:

Het interactieve systeem is inmiddels ontwikkeld. Komende tijd worden de kennismodules inhoudelijk uitgewerkt.

Hieronder alvast een klein voorproefje van hoe het scholingsproduct eruit gaat zien.

Foto Product