Selecteer een pagina

Links

Alzheimer & dementie

Alzheimer Centrum Groningen
Het UMCG Alzheimer Centrum Groningen combineert zorg, onderzoek en onderwijs t.a.v. de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.
alzheimercentrumgroningen.nl

Dementie.nl
Alzheimer Nederland geeft begrijpelijke achtergrondinformatie en nieuws over dementie in de algemene bevolking. De website is er voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie.
dementie.nl

Mensen met dementie in Groningen
In de provincie Groningen wonen zo’n 10.000 mensen met dementie. Deze website geeft een overzicht van dementie-gerelateerde onderwerpen.
mensenmetdementiegroningen.nl

Samen Dementievriendelijk
Hoe kan je omgaan met dementie? En wat kun je voor iemand met dementie betekenen? Samen Dementievriendelijk maakt Nederlanders bewust van de impact van dementie op onze samenleving.
samendementievriendelijk.nl/over-ons

Dementietafel

Dementietafel Groningen
Stichting Dementietafel Groningen (SDTG) organiseert twee keer per jaar een interactieve avond over veroudering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Centraal staat het delen van informatie en ervaringen door familieleden, en zorgmedewerkers. SDTG is een samenwerkingsverband tussen Alzheimer Nederland afdeling Groningen, Cosis, De Zijlen, ’s Heeren Loo, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG, zaVie en Zorgbelang Groningen. Een indruk krijgen? Tijdschrift Markant nam een kijkje bij de Dementietafel Groningen.
sdtg.nl

KansPlus Dementietafel
De website van KansPlus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten, biedt een overzicht van alle Dementietafels in Nederland (ook andere provincies)
dementietafel.kansplus.nl

Downsyndroom

Stichting Downsyndroom (SDS)
SDS is een belangrijke informatiebron voor (jonge) ouders met een kindje met downsyndroom. Naast het verstrekken van inlichtingen en het beantwoorden van vragen, stimuleert de stichting positieve beeldvorming over de mogelijkheden van mensen met downsyndroom.
downsyndroom.nl

Volksgezondheid en Zorg
Het RIVM houdt op VZinfo.nl cijfers en achtergronden bij over ziektes, gezondheid en zorg. Het lemma ‘downsyndroom’ geeft cijfers en feiten over mensen met downsyndroom in Nederland.
volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/downsyndroom

Verstandelijke beperking

De Academische Werkplaats EMB
De Academische Werkplaats EMB wil een bijdrage leveren aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan van kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) en hun gezinnen. Zij doen onderzoek naar beweging bij mensen met EMB, de kwaliteit van het gezinsleven en de (geestelijke) gezondheid van mensen met EMB.
aw-emb.nl

Kennisplein Gehandicaptensector
Het Kennisplein is een plek waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Onderzoek komt ook aan bod. Dit gebeurt tijdens speciale bijeenkomsten, maar vooral ook via de website. Het Kennisplein behandelt verschillende thema’s, waaronder dagbesteding, mantelzorg, probleemgedrag en palliatieve zorg.
kennispleingehandicaptensector.nl

Volksgezondheid en Zorg
Het RIVM houdt op VZinfo.nl cijfers en achtergronden bij over ziektes, gezondheid en zorg. Het lemma ‘Verstandelijke beperking’ geeft cijfers en feiten over de Nederlandse gehandicaptenzorg.
volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/verstandelijke-beperking