Selecteer een pagina

Op maandag 13 november zal Maureen B.G. Wissing haar proefschrift: ‘Observe once again: Dementia in people with severe/profound intellectual (and multiple) disabilities’ verdedigen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voorafgaand aan de verdediging zal zij een publiekslezing geven over haar onderzoek naar dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen.

Het onderzoek in het kort:
Dementie is een steeds grotere uitdaging in de gehandicaptenzorg. Mensen met een verstandelijke beperking worden ouder, waardoor dementie vaker voorkomt. Vooral bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen (afgekort tot (Z)EV(M)B) is het vaststellen van dementie moeilijk. Kennis en praktische handvatten waren nauwelijks beschikbaar. Dementie bij mensen met (Z)EV(M)B bleek een vergeten onderwerp en daar moest verandering in komen.

Deze verandering is tot stand gebracht door praktijkgericht onderzoek naar de relevantie van de diagnose dementie en observeerbare dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B uit te voeren. Op basis van onderzoeksresultaten hebben we kennismodules en een diagnostisch hulpmiddel ontwikkeld.

De resultaten laten zien dat het stellen van de diagnose dementie bij mensen met (Z)EV(M)B belangrijk is voor begrip en om geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Echter, wanneer dementiesymptomen niet worden herkend kan geen diagnose worden gesteld. Begeleiders en familieleden hebben kennis nodig om subtiele dementiesymptomen te kunnen observeren door ‘klein te kijken’. Welke dementiesymptomen dat zijn kan worden geleerd in de nieuwe vrij toegankelijke kennismodules (zie www.vb-dementie.nl/kennismodules). Daarin staat beschreven dat mensen met (Z)EV(M)B en dementie veranderingen in cognitie, algemene dagelijkse levensverrichtingen, gedrag, motoriek en bijkomende gezondheidsproblemen laten zien. Deze veranderingen kunnen met het ontwikkelde diagnostisch hulpmiddel in kaart worden gebracht door gedragskundigen en psychodiagnostisch medewerkers (te downloaden via www.vb-dementie.nl/diagnostisch-hulpmiddel).

Met de ontwikkelde kennis en praktische handvatten is het aan zorgmedewerkers en familieleden om herhaaldelijk te observeren, zodat ze dementie bij mensen met (Z)EV(M)B herkennen en diagnosticeren. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan het (h)erkennen van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

Wilt u aanwezig zijn bij de publiekslezing en/of openbare verdediging dan kunt u zich aanmelden via: aanmeldingsformulier promotie Maureen B.G. Wissing.

Meer weten?
Klik hier om het proefschrift te lezen.