Selecteer een pagina

Met trots kunnen wij mededelen dat het artikel Dementia in People with Severe/Profound Intellectual (and Multiple) Disabilities, and its Natural History is gepubliceerd. In deze studie is vanuit dossiers van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen in kaart gebracht hoeveel mensen dementiesymptomen laten zien en op welk moment dementiesymptomen ontstaan.

Waarom werd het dossieronderzoek gedaan?
Er zijn gegevens verzameld uit dossiers van mensen met (Z)EV(M)B. In elk dossier werd bekeken of er symptomen beschreven stonden die ook bij andere onderzoeksgroepen waren gevonden. Het ging hierbij om cognitieve symptomen, ADL-symptomen, gedragsmatige symptomen, motorische symptomen en bijkomende gezondheidsproblemen. Als een symptoom in het dossier stond beschreven, werd ook gekeken naar het moment waarop het was gerapporteerd. Zo kon bepaald worden wat vroege signalen van dementie zijn bij mensen met (Z)EV(M)B.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
De meeste symptomen waren vaker gerapporteerd in dossiers van mensen met twijfelachtige dementie en het vaakst bij mensen met de diagnose dementie. Met uitzondering van bijkomende gezondheidsproblemen was het totaal aantal symptomen in elk domein (cognitief, ADL, gedrag en motorisch) bij mensen met twijfelachtige dementie of de diagnose dementie hoger in vergelijking met mensen zonder dementie. Veelvoorkomende vroege signalen van dementie bleken geheugenverlies, achteruitgang in loopvaardigheden en toename in angstig, apathisch en prikkelbaar gedrag te zijn.

Meer weten?
Klik hier om het artikel te lezen.