Selecteer een pagina

Met trots kunnen wij mededelen dat het artikel over de relevante items uit bestaande dementielijsten voor mensen met verstandelijke beperkingen is verschenen in het internationale tijdschrift Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities.

Wat hield het onderzoek in? 

De thans gebruikte dementielijsten voor mensen met VB zijn grotendeels ongeschikt voor (Z)EV(M)B. Om relevante items hieruit te identificeren en de onbruikbaarheid van andere items vast te stellen werden er aantal lijsten worden afgenomen met informanten van personen met (Z)EV(M)B.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

Van de in totaal 193 items, zijn er 101 items gevonden die van toepassing zijn voor mensen met (Z)EV(M)B. De meeste toepasbare items zijn gevonden voor gedragsmatige en psychologische veranderingen (60 items). Ook werden er toepasbare items gevonden met betrekking tot cognitieve veranderingen (25 items), motorische veranderingen (6 items), veranderingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) (5 items) en medische comorbiditeiten zoals epilepsie en gewichtsveranderingen (5 items). Aanvullende analyses laten zien dat 17 items over verbale communicatie alleen van toepassing zijn voor personen met verbale communicatie vaardigheden en dat 5 items over grove motorische vaardigheden alleen van toepassing zijn voor personen die zelfstandig kunnen lopen.

Meer weten? 

Klik hier en lees het artikel!