Selecteer een pagina

In een onderzoek naar dementie bij mensen met downsyndroom is een speciale evaluatieschaal ontwikkeld om gedragsveranderingen op systematische manier in kaart te brengen. Op Wereld Alzheimer dag 2021 verscheen het vakartikel over het tweede onderzoek in het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (alleen voor abonnees). Er is ook een samenvatting beschikbaar (ook toegankelijk voor niet-abonees).

Waar richt dit onderzoek zich op?

Dementie pas laat herkend
Bij dementie denk je al gauw aan geheugenverlies. Maar bij mensen met downsyndroom is dit vaak een minder opvallend symptoom. Hierdoor wordt dementie bij hen vaak laat herkend, waardoor ze ook pas laat aangepaste ondersteuning en behandeling krijgen.

Gedragsveranderingen belangrijke symptomen
Gedragsveranderingen zijn bij mensen met downsyndroom belangrijkere symptomen. Maar over het verband met dementie is weinig bekend, waardoor er vaak alsnog niet tijdig en adequaat wordt gereageerd. Daarom is de BPSD-DS ontwikkeld.

Betrouwbaar hulpmiddel
In een eerste onderzoek is gekeken welke gedragsveranderingen vroege alarmbellen zijn voor dementie bij mensen met downsyndroom. Die vormen van gedrag zijn opgenomen in de BPSD-DS evaluatieschaal. In een tweede onderzoek is de schaal verder getoetst en geoptimaliseerd, zodat het nu een betrouwbaar hulpmiddel is dat goed bruikbaar is in de praktijk.

Klik hier en lees meer over het onderzoek naar de BPSD-DS evaluatieschaal.

Link met het (Z)EV(M)B dementie project?

In stap 5 (relevante items uit VB-dementielijsten) is de BPSD-DS afgenomen met informanten van personen met (Z)EV(M)B, tussen de 30-45 jaar zonder dementie om te bepalen welke items uit onder andere de BPSD-DS relevant zijn voor personen met (Z)EV(M)B.