Selecteer een pagina

Met trots kunnen wij mededelen dat het artikel over de enquête en interviews is verschenen in het internationale tijdschrift Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities.

Waarom werden enquêtes en interviews afgenomen?

Praktijkkennis- en ervaringen ten aanzien van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B kunnen waardevolle inzichten opleveren. Daarom zijn enquêtes gehouden en interviews afgenomen onder zorgmedewerkers en familieleden. De focus hierbij lag op het identificeren van observeerbare dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?

  • Enquête: 87 zorgmedewerkers en 13 familieleden hebben de enquête ingevuld. De resultaten laten zien dat vrijwel alle respondenten een achteruitgang in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zagen. Ook gedragsveranderingen zoals een toename in prikkelbaar, angstig, apathisch gedrag en een afname in eet- en drinkgedrag zijn vaak geobserveerd. In mindere mate zijn cognitieve symptomen (bijv. verminderde herkenning van personen), motorische veranderingen (bijv. achteruitgang in loopvaardigheden) en medische comorbiditeiten (bijv. gewichtsveranderingen) benoemd.
  • Interviews: De analyses van de interviews met 16 zorgmedewerkers laten zien dat cognitieve symptomen met name te observeren zijn wanneer een persoon met (Z)EV(M)B kan spreken en/of lopen, terwijl gedragsveranderingen onafhankelijk van deze vaardigheden worden gezien. Logischerwijs, zijn motorische veranderingen zoals een verminderd evenwicht voornamelijk te observeren wanneer iemand loopvaardigheden heeft. Veranderingen in het uitvoeren van ADL en medische comorbiditeiten zijn zowel bij personen met als zonder loopvaardigheden geobserveerd.

Meer weten?

Klik hier en lees het artikel!