Selecteer een pagina

Stap 2: Enquête

Door middel van een enquête zijn de voorkeuren voor de manier van kennisvergaring van begeleiders, behandelaren en familieleden van mensen met een verstandelijke beperking in kaart gebracht.

De onderzoeksvraag:

Hoe willen begeleiders, behandelaren en familieleden bij voorkeur nieuwe kennis over mensen met een verstandelijke beperking tot zich nemen? 

De uitvoering:

In juni en juli 2020 konden begeleiders, behandelaren en familieleden van personen met verstandelijke beperking deelnemen aan een enquête. In de enquête werd gevraagd op welke manier zij het liefst nieuwe kennis over mensen met een verstandelijke beperking tot zich nemen.

De belangrijkste resultaten 

In totaal hebben 517 personen de enquête ingevuld, onder wie 438 begeleiders, 71 behandelaren en 8 familieleden. Zoals in Figuur 1 te zien dat respondenten bij voorkeur een combinatie tussen individuele scholing en scholing in groepsverband willen. Waarbij het opvallend is dat behandelaren ten opzichte van de andere twee groepen vaker aangaven specifiek behoefte te hebben aan scholing in groepsverband (42,3%).

Figuur 1 Groep Individueel

Figuur 1: Individueel versus Groepsverband.

De respondenten nemen over het algemeen het liefst informatie tot zich door het zelf op te zoeken en door aangeboden scholing. Daarbij geven de respondenten aan dat zij graag een combinatie tussen fysieke en digitale informatievoorzieningen zouden willen (Figuur 2). Waarbij familieleden vaker aangeven specifiek de voorkeur te hebben voor digitale informatievoorzieningen (37,5%). Wat betreft fysieke scholing zou men het liefst workshops of presentaties/lezingen volgen en bij digitale scholing heeft men een sterke voorkeur voor e-learning, websites en digitale artikelen.

Figuur 2 Fysiek Versus Digitaal

Figuur 2: Fysiek versus Digitaal.

De stand van zaken:

De bevindingen worden meegenomen tijdens het ontwikkelingsproces van het scholingsproduct.