Selecteer een pagina

Workshops

Workshop thema’s

Tijdens het middagprogramma staan interactieve workshops centraal. Er zijn 4 thema’s, en binnen elk thema worden 4 workshops van 30 minuten verzorgd. U kunt natuurlijk de 4 workshops binnen het thema volgen, maar het staat u ook vrij om te wisselen tussen thema’s. Oftewel: naar welke 4 van de 16 workshops u gaat is aan u.  

Pictowebsite
Foto Pp De Deyn

Een verstopt probleem?

Obstipatie is het meest voorkomende somatische probleem bij mensen met EMB. Wat is jouw rol als begeleider bij het signaleren van obstipatie en hoe registreer jij de ontlasting? In deze workshop gaan we kijken naar de oorzaken, gevolgen, diagnostiek, signaleren en monitoren van obstipatie. Je wordt je bewust van jouw rol bij dit verstopte probleem en krijgt handvatten waar je op moet letten en hoe hier concreet mee om te gaan.

Workshopleider: Marjolein Wagenaar, docent/promovenda, Hanzehogeschool – Academische Werkplaats EMB (AW EMB)

Foto Pp De Deyn

Pijn signaleren bij (Z)EVMB

Pijn op tijd signaleren en goed beoordelen is belangrijk. Tijdens deze workshop gaan we in op de unieke pijngedragingen van mensen met een (Z)EVMB. Ook leer je een observationeel instrument te gebruiken om pijngedragingen bij volwassenen met (Z)EVMB te signaleren

Workshopleider: dr. Leontien Bossink, onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen – AW EMB

Foto Pp De Deyn

Bewogen bewegen, wat levert het op?

Voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) is bewegen waardevol, maar zeker niet vanzelfsprekend. In deze workshop gaan we in op het belang van bewegen voor deze groep, op welke wijze het kan worden geïntegreerd in het programma en wat dit oplevert. Aan het einde van de workshop ga je naar huis met inspiratie materiaal en de laatste kennis over de effectiviteit van een beweegprogramma voor mensen met ZEVMB.

Workshopleider: Leentje van Alphen, promovenda, Rijksuniversiteit Groningen – AW EMB

Foto Pp De Deyn

De Slikpoli bij Talant en vervolgonderzoek

Eind 2016 zijn we gestart met de Slikpoli bij Talant. Doel was het verbeteren van de signalering van voedings- of slikproblemen door begeleiders. In deze workshop vertel ik u meer over de resultaten van de eerste periode slikpoli (er zijn ongeveer 1000 cliënten geobserveerd en daar is data van verzameld). Hoe hebben we het aangepakt, wat zijn de resultaten, wat heeft het ons geleerd en is ons doel behaald? Aansluitend op de slikpoli loopt er momenteel een onderzoek naar de borging van de adviezen van de slikpoli en ook hier zal ik u meer over vertellen. Aan het einde van de workshop heeft u meer zicht op nut en noodzaak van de screening op voedings- en slikstoornissen.

Workshopleider: Marloes Schüller-Korevaar, logopediste, Talant

Pictowebsite
Foto Pp De Deyn

Familie kwaliteit van bestaan bij (Z)EVMB: wat helpt?!

Het krijgen van een kind met (zeer) ernstige verstandelijk en meervoudige beperkingen heeft gevolgen voor het hele gezin. Vanzelfsprekend is dit ook van invloed op de ondersteuning van deze gezinnen. Voor professionals is niet altijd duidelijk wat wel en niet helpt daarbij. In deze workshop hoor jij wat de huidige kennis is op dit gebied. Ook is er ruimte om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Je gaat naar huis met inzichten en concrete handvatten waar jij jouw eerstvolgende werkdag direct mee aan de slag kunt.

Workshopleider: Nicole van den Dries-Luitwieler, promovenda, Hanzehogeschool – AW EMB

Foto Pp De Deyn

Gezinskwaliteit van leven: hoe wordt deze gevormd?

In deze workshop worden de voorlopige resultaten besproken van het project Sterker Samen. Hierbij is gekeken naar hoe de gezinskwaliteit van leven wordt gevormd bij gezinnen met kinderen met (Z)EVMB. Welke factoren zijn hieraan gerelateerd? En komen deze factoren van binnen of buiten het gezin? Zijn er verschillen tussen ouders en broers/zussen? In deze workshop wordt het eerste tipje van de sluier opgelicht!

Workshopleider: Siméon Lahaije, promovendus, Rijksuniversiteit Groningen – AW EMB

Foto Pp De Deyn

Invloed op een onderzoeksproject: de Participatiematrix helpt!

Binnen het project ‘Sterker Samen: vergroten van de kracht en welbevinden van gezinnen met een persoon met EMB wordt in alle fasen van het onderzoek nauw samengewerkt met gezinnen met een kind met EMB. Zij doen niet alleen mee als deelnemer aan het onderzoek, maar denken ook actief mee over de opzet en uitvoering van alle stappen binnen dit project. Tijdens deze workshop krijg je uitgelegd wat de Participatiematrix inhoudt en hoe je deze kunt inzetten bij een project zodat ervaringsdeskundigen binnen verschillende rollen invloed hebben op het verloop van het project.

Workshopleiders: dr. Jorien Luijkx, docent/onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen orthopedagogiek – AW EMB en dr. Aly Waninge, lector, Hanzehogeschool – AW EMB

 

Foto Pp De Deyn

Een platform in ontwikkeling voor positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking: kijk en denk met ons mee!

In het ontwikkelproject ‘De sensatie van een Goed Leven’ (SGL) wordt onderzoek gedaan naar prikkelverwerking bij mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS) en een Verstandelijke Beperking (VB). Het doel is het samenbrengen van ervarings-, wetenschappelijke- en professionele kennis om een praktische aanpak te ontwikkelen voor een betere prikkelbalans bij mensen met ASS en VB.

We zitten nu middenin de realisatie van deze aanpak in de vorm van een inspirerend platform met informatie, ervaringsverhalen en tools. We richten ons daarbij op begeleiders, ouders en leerkrachten. Het platform wordt gelanceerd in de Autismeweek in 2020 en in deze workshop gaan we graag met de aanwezigen in gesprek over wat zij vinden van de conceptversie.

Workshopleiders: dr. Andrea Fokkens, onderzoeker, UMCG Toegepast Gezondheid Onderzoek

Pictowebsite
Foto Pp De Deyn

Enthousiast aan de slag met de ondersteuning van een gezonde leefstijl is het halve werk. Een goede implementatie hiervan is de andere helft!

Veranderingen zoals wisseling van collega’s, een ander locatiehoofd, een andere zorgplansystematiek of andere financieringsstromen. Ze kunnen er zomaar voor zorgen dat enthousiast opgezette initiatieven en programma’s verdwijnen.

Welke stappen zijn nodig om gezonde leefstijl een vast onderdeel te laten zijn in de dagelijkse zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? In deze workshop doorlopen we samen deze stappen door eigen voorbeelden te delen. Het mooie is dat de stappen steeds hetzelfde zijn. Ze zijn te gebruiken door een begeleider op locatie. Door een coördinator binnen de organisatie. Bij het thema bewegen, voeding of rookvrij. En voor verschillende doelgroepen.

Workshopleider: Rianne Steenbergen, adviseur aandachtsgebieden leefstijl en onderzoek bij Cosis & promovenda Hanzehogeschool

Foto Pp De Deyn

Broodje aap?!

Voeding en beweging bij mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk onderdeel in de begeleiding. Maar wat is nou gezond en wat is eigenlijk ongezond? In deze workshop denken we na over je eigen overtuigingen en hoe die jouw begeleidingsstijl én daarbij de keuzes voor gezonde/ongezonde voeding of bewegingspatroon voor de mensen met een verstandelijke beperking beïnvloeden.

Workshopleider: Marijke de Stoppelaar, docent,Hanzehogeschool

Onderzoeker: Annelies Overwijk, docent/promovenda, Hanzehogeschool – AW EMB

Foto Pp De Deyn

Plan de actie!

Hoe kun je mensen met lichte verstandelijke beperking helpen om gezond gedrag te plannen? In deze workshop leer je hoe je door gebruik te maken van een techniek je cliënt helpt. En je leert wat je dit als team kan opleveren door ervaringen en ideeën te delen en plannen van gezond gedrag vanuit het team te organiseren.

Workshopleiders: Joke van der Kooi, docent VB/LVB, Hanzehogeschool en Mariël Willems, promovenda, Hanzehogeschool

Foto Pp De Deyn

Medicatiegebruik

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen vaak medicatie voorgeschreven. Dat komt omdat zij vaker dan de gemiddelde bevolking lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen hebben. Ook krijgen zij ook vaak medicatie voorgeschreven voor moeilijk verstaanbaar gedrag, terwijl andere behandelingen beter kunnen helpen. Zij krijgen vaak weinig informatie van de arts of apotheker over waar de medicatie voor is, wat het effect zal zijn, en welke bijwerkingen er kunnen zijn.

In deze workshop wordt informatie gegeven over het medicatiegebruik van mensen met een verstandelijke beperking en wat zij daar zelf en hun familie of begeleiders van vinden. Daarna gaan we samen het medicatiegebruik aan de hand van een of meer voorbeelden beoordelen.

Workshopleider: dr. Gerda de Kuijper, arts VG/onderzoeker, Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe

Pictowebsite
Foto Pp De Deyn

Dementie-gerelateerde gedragsveranderingen

Mensen met downsyndroom hebben een hoge kans op dementie. Gedragsveranderingen zijn belangrijke symptomen, maar zijn slechts in beperkte mate onderzocht. In deze workshop krijg je een uniek kijkje in de keuken van een van de grootste gedragsonderzoeken bij downsyndroom. Het afgelopen jaar is het gedrag van ruim 400 mensen met downsyndroom met en zonder dementie in kaart gebracht door interviews met (persoonlijk) begeleiders en familieleden. Door middel van de nieuwe BPSD-DS schaal (die vanuit Groningen wordt ontwikkeld) is onderscheid gemaakt tussen gedragsveranderingen en iemands jarenlange typische/karakteristieke gedrag.

De allereerste resultaten van dit onderzoek – vers van de pers –  hoor je tijdens deze workshop. Welke gedragsveranderingen treden er op bij dementie? En welke veranderingen zijn mogelijk vroege alarmsignalen? Het herkennen van deze veranderingen draagt bij aan vroegsignalering en het tijdig aanpassen van de begeleiding en de bejegening.

Workshopleider: dr. Alain Dekker, onderzoeker/docent, Rijksuniversiteit Groningen/UMCG en Alliade (Talant)

Foto Pp De Deyn

Herkent u dementie bij mensen met een (zeer) ernstige (en meervoudige) beperking?

Het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking is complex. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, des te ingewikkelder signalen en symptomen te herkennen zijn. Herkent u dementie bij iemand met een (zeer) ernstige (en meervoudige) beperking? In deze workshop bespreken we welke signalen en symptomen er bij mensen met een (zeer) ernstige (en meervoudige) beperking in de praktijk worden gezien.

Workshopleider: Maureen Wissing, promovenda, Rijksuniversiteit Groningen/UMCG en Hanzehogeschool – AW EMB

Foto Pp De Deyn

Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking en dementie. Wat kunnen we leren van methoden uit de dementiezorg?

Doordat mensen met een verstandelijke beperking steeds ouder worden groeit het aantal mensen dat dementie krijgt. Persoonsgerichte methoden uit de dementiezorg kunnen medewerkers meer kennis en vaardigheden geven, maar worden nog weinig gebruikt en zijn niet aangepast aan mensen met een verstandelijke beperking. Daarom hebben we Dementia Care Mapping (DCM), een intensieve observatiemethode, na onderzoek aangepast en onderzocht op de effecten op medewerkers en bewoners en de ervaringen in de dagelijkse zorg.

Ondanks dat we geen effecten hebben gevonden op kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid van medewerkers gaf de methode medewerkers wel inzicht in de oorzaken van gedrag van bewoners, inzicht in hun eigen gedrag, en gaf het nieuwe kennis en vaardigheden in (dementie)zorg. De theorie van persoonsgerichte zorg hielp bij het verhogen van de kwaliteit van de zorg, en geeft aanleiding voor meer onderzoek naar deze theorie en gebruik van persoonsgerichte methoden uit de dementiezorg in de zorg voor oudere mensen met een verstandelijke beperking.

Workshopleider: dr. Feija Schaap, docent-onderzoeker, NHL Stenden Hogeschool en UMCG

Aanmelding congres

VB-congres
27 februari 2020, 09:00 - 17:00