Selecteer een pagina

Workshops

Workshopthema’s

Het middagprogramma bestond uit 4 thema’s met elk 4 workshops van ieder 30 minuten.
Klik hier voor het workshop overzicht.
Klik hier voor de zaalplattegrond (workshops).

De PDF-presentaties van alle lezingen en workshops zijn gratis te downloaden via ‘Mijn Account’ (rechtsbovenin). Hiervoor maakt u eenmalig (gratis) een account aan.

Pictowebsite
Foto Pp De Deyn

Een verstopt probleem?

Obstipatie is het meest voorkomende somatische probleem bij mensen met EMB. Wat is jouw rol als begeleider bij het signaleren van obstipatie en hoe registreer jij de ontlasting? In deze workshop gaan we kijken naar de oorzaken, gevolgen, diagnostiek, signaleren en monitoren van obstipatie. Je wordt je bewust van jouw rol bij dit verstopte probleem en krijgt handvatten waar je op moet letten en hoe hier concreet mee om te gaan.

Workshopleider: Marjolein Wagenaar, Hanzehogeschool – Academische Werkplaats EMB (AW EMB)

 

Foto Pp De Deyn

Pijn signaleren bij (Z)EVMB

Pijn op tijd signaleren en goed beoordelen is belangrijk. Tijdens deze workshop gaan we in op de unieke pijngedragingen van mensen met een (Z)EVMB. Ook leer je een observationeel instrument te gebruiken om pijngedragingen bij volwassenen met (Z)EVMB te signaleren.

Workshopleider: dr. Leontien Bossink, Rijksuniversiteit Groningen (AW EMB)

 

Foto Pp De Deyn

Bewogen bewegen, wat levert het op?

Voor mensen met ZEVMB is bewegen waardevol, maar zeker niet vanzelfsprekend. In deze workshop gaan we in op het belang van bewegen voor deze groep, op welke wijze het kan worden geïntegreerd in het programma en wat dit oplevert. Aan het einde van de workshop ga je naar huis met inspiratie materiaal en de laatste kennis over de effectiviteit van een beweegprogramma voor mensen met ZEVMB.

Workshopleider: Leentje van Alphen, Rijksuniversiteit Groningen (AW EMB)

 

Foto Pp De Deyn

Signaleren van voedings- en slikproblemen

Eind 2016 zijn we gestart met de Slikpoli bij Talant. Doel was het verbeteren van de signalering van voedings- of slikproblemen door begeleiders. Deze workshop vertelt meer over de resultaten van de eerste periode slikpoli waarin ongeveer 1000 cliënten zijn geobserveerd. Hoe hebben we het aangepakt? Wat zijn de resultaten? Wat heeft het ons geleerd? En is ons doel behaald? Momenteel loopt een onderzoek naar de borging van de adviezen van de slikpoli. Hierover ook meer! Aan het einde van de workshop heb je meer zicht op nut en noodzaak van de screening op voedings- en slikstoornissen.

Workshopleider: Marloes Schüller-Korevaar, logopedist, Talant

 

Pictowebsite
Foto Pp De Deyn

Familie kwaliteit van bestaan bij (Z)EVMB: wat helpt?!

Het krijgen van een kind met (Z)EVMB heeft gevolgen voor het hele gezin. Vanzelfsprekend is dit ook van invloed op de ondersteuning van deze gezinnen. Voor professionals is niet altijd duidelijk wat wel en niet helpt daarbij. In deze workshop hoor jij wat de huidige kennis is op dit gebied. Ook is er ruimte om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. Je gaat naar huis met inzichten en concrete handvatten waar jij jouw eerstvolgende werkdag direct mee aan de slag kunt.

Workshopleider: Nicole van den Dries-Luitwieler, Hanzehogeschool (AW EMB)

 

Foto Pp De Deyn

Gezinskwaliteit van leven: hoe wordt deze gevormd?

In deze workshop worden de voorlopige resultaten besproken van het project Sterker Samen. Hierbij is gekeken naar hoe de gezinskwaliteit van leven wordt gevormd bij gezinnen met kinderen met (Z)EVMB. Welke factoren zijn hieraan gerelateerd? En komen deze factoren van binnen of buiten het gezin? Zijn er verschillen tussen ouders en broers/zussen? In deze workshop wordt het eerste tipje van de sluier opgelicht!

Workshopleider: Siméon Lahaije, Rijksuniversiteit Groningen (AW EMB)

Foto Pp De Deyn

Invloed op een onderzoeksproject: de Participatiematrix helpt!

Binnen het project ‘Sterker Samen: vergroten van de kracht en welbevinden van gezinnen met een persoon met EMB wordt in alle fasen van het onderzoek nauw samengewerkt met gezinnen met een kind met EMB. Zij doen niet alleen mee als deelnemer aan het onderzoek, maar denken ook actief mee over de opzet en uitvoering van alle stappen binnen dit project. Tijdens deze workshop krijg je uitgelegd wat de Participatiematrix inhoudt en hoe je deze kunt inzetten bij een project zodat ervaringsdeskundigen binnen verschillende rollen invloed hebben op het verloop van het project.

Workshopleiders: dr. Jorien Luijkx, Rijksuniversiteit Groningen (AW EMB) en dr. Aly Waninge, Hanzehogeschool (AW EMB)

 

Foto Pp De Deyn

Een platform in ontwikkeling voor positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met autisme en VB: kijk en denk met ons mee!

In het ontwikkelproject ‘De sensatie van een Goed Leven’ wordt onderzoek gedaan naar prikkelverwerking bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een verstandelijke beperking (VB). Het doel is het samenbrengen van ervarings-, wetenschappelijke- en professionele kennis om een praktische aanpak te ontwikkelen voor een betere prikkelbalans bij mensen met ASS en VB.

We zitten nu middenin de realisatie van deze aanpak in de vorm van een inspirerend platform met informatie, ervaringsverhalen en tools. We richten ons daarbij op begeleiders, ouders en leerkrachten. Het platform wordt gelanceerd in de Autismeweek in 2020 en in deze workshop gaan we graag met de aanwezigen in gesprek over wat zij vinden van de conceptversie.

Workshopleider: dr. Andrea Fokkens, UMCG

 

Pictowebsite
Foto Pp De Deyn

Enthousiast aan de slag met de ondersteuning van een gezonde leefstijl is het halve werk. Goede implementatie is de andere helft!

Veranderingen zoals wisseling van collega’s, een ander locatiehoofd, een andere zorgplansystematiek of andere financieringsstromen. Ze kunnen er zomaar voor zorgen dat enthousiast opgezette initiatieven en programma’s verdwijnen. Welke stappen zijn nodig om gezonde leefstijl een vast onderdeel te laten zijn in de dagelijkse zorg voor mensen met een VB? In deze workshop doorlopen we samen deze stappen door eigen voorbeelden te delen. Het mooie is dat de stappen steeds hetzelfde zijn. Ze zijn te gebruiken door een begeleider op locatie. Door een coördinator binnen de organisatie. Bij het thema bewegen, voeding of rookvrij. En voor verschillende doelgroepen.

Workshopleider: Rianne Steenbergen, Cosis en Hanzehogeschool

 

Foto Pp De Deyn

Broodje aap?!

Voeding en beweging bij mensen met een VB is een belangrijk onderdeel in de begeleiding. Maar wat is nou gezond en wat is eigenlijk ongezond? In deze workshop denken we na over je eigen overtuigingen en hoe die jouw begeleidingsstijl én daarbij de keuzes voor gezonde/ongezonde voeding of bewegingspatroon voor de mensen met een VB beïnvloeden.

Workshopleider: Marijke de Stoppelaar, Hanzehogeschool
Onderzoeker: Annelies Overwijk, Hanzehogeschool (AW EMB)

 

Foto Pp De Deyn

Plan de actie!

Hoe kun je mensen met lichte VB helpen om gezond gedrag te plannen? In deze workshop leer je hoe je door gebruik te maken van een techniek je cliënt helpt. En je leert wat je dit als team kan opleveren door ervaringen en ideeën te delen en plannen van gezond gedrag vanuit het team te organiseren.

Workshopleider: Joke van der Kooi, Hanzehogeschool
Onderzoeker: Mariël Willems, Hanzehogeschool

 

Foto Pp De Deyn

Medicatiegebruik

Mensen met een VB krijgen vaak medicatie voorgeschreven. Dat komt omdat zij vaker dan de gemiddelde bevolking lichamelijke en psychische gezondheidsproblemen hebben. Ook krijgen zij ook vaak medicatie voorgeschreven voor moeilijk verstaanbaar gedrag, terwijl andere behandelingen beter kunnen helpen. Zij krijgen vaak weinig informatie van de arts of apotheker over waar de medicatie voor is, wat het effect zal zijn, en welke bijwerkingen er kunnen zijn. In deze workshop wordt informatie gegeven over het medicatiegebruik van mensen met een VB en wat zij daar zelf en hun familie of begeleiders van vinden. Daarna gaan we samen het medicatiegebruik aan de hand van een of meer voorbeelden beoordelen.

Workshopleider: dr. Gerda de Kuijper, arts VG/onderzoeker, CVBP-GGZ Drenthe

 

Pictowebsite
Foto Pp De Deyn

Dementie-gerelateerde gedragsveranderingen

Mensen met downsyndroom hebben een hoge kans op dementie. Gedragsveranderingen zijn belangrijke symptomen, maar slechts beperkt onderzocht. In deze workshop krijg je een uniek kijkje in de keuken van een van de grootste gedragsonderzoeken. Het afgelopen jaar is het gedrag van 500 mensen met downsyndroom met en zonder dementie in kaart gebracht door interviews met begeleiders en familieleden. M.b.v. de nieuwe BPSD-DS schaal (die vanuit Groningen wordt ontwikkeld) maken we onderscheid tussen gedragsveranderingen en iemands jarenlange typische/karakteristieke gedrag. Welke gedragsveranderingen treden op bij dementie? En welke veranderingen zijn mogelijk vroege alarmsignalen?

Workshopleider: dr. Alain Dekker, RUG/UMCG en Alliade

 

Foto Pp De Deyn

(H)erkennen van dementie: wat is het belang?

Wat is het belang van het tijdig herkennen van dementie bij mensen met een VB? Hoe draagt vroegsignalering bij aan betere zorg? In deze workshop gaan we in gesprek over het belang van (h)erkennen van dementie. Dementie is (nog) niet te genezen, maar wat kunnen we wel als we het tijdig zien? We zoomen in op de uitkomsten van focusgroepen waarin werd onderzocht welk belang zorgprofessionals en familieleden hechten aan het tijdig vaststellen van dementie.

Workshopleiders: dr. Alain Dekker en Maureen Wissing

 

Foto Pp De Deyn

Herken je dementie bij mensen met een (zeer) ernstige VB?

Het vaststellen van dementie bij mensen met een VB is complex. Hoe ernstiger de verstandelijke beperking, des te ingewikkelder signalen en symptomen te herkennen zijn. Herkent u dementie bij iemand met een (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperking? In deze workshop bespreken we welke signalen en symptomen er bij mensen met (Z)EV(M)B in de praktijk worden gezien.

Workshopleider: Maureen Wissing, UMCG en Hanzehogeschool (AW EMB)

 

Foto Pp De Deyn

Zorg voor ouderen met een VB en dementie. Wat kunnen we leren van methoden uit de dementiezorg?

Doordat mensen met een VB steeds ouder worden groeit het aantal mensen dat dementie krijgt. Persoonsgerichte methoden uit de dementiezorg kunnen medewerkers meer kennis en vaardigheden geven, maar worden nog weinig gebruikt en zijn niet aangepast aan mensen met een VB. Daarom hebben we Dementia Care Mapping (DCM), een intensieve observatiemethode, na onderzoek aangepast en onderzocht op de effecten op medewerkers en bewoners en de ervaringen in de dagelijkse zorg. Ondanks dat we geen effecten hebben gevonden op kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid van medewerkers gaf de methode medewerkers wel inzicht in de oorzaken van gedrag van bewoners, inzicht in hun eigen gedrag, en gaf het nieuwe kennis en vaardigheden in (dementie)zorg. De theorie van persoonsgerichte zorg hielp bij het verhogen van de kwaliteit van de zorg, en geeft aanleiding voor meer onderzoek naar deze theorie en gebruik van persoonsgerichte methoden uit de dementiezorg in de zorg voor oudere mensen met een VB.

Workshopleider: dr. Feija Schaap, NHL Stenden en UMCG

Aanmelding congres

Geen evenementen